Wilt u een dakkapel laten plaatsen en bent u hierbij verplicht een vergunning aan te vragen? Een aannemer neemt graag de vergunningaanvraag uit handen. En zorgt hierbij voor gedetailleerde tekeningen en voert de vergunningaanvraag voor u uit.

Een bouwvergunning

Voor het plaatsen van een dakkapel heeft u in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Dit wordt een omgevingsvergunning genoemd. In dit artikel gaan we in op:

  • Een vergunning nodig?
  • Vergunningsaanvraag indienen
  • De beoordeling van de aanvraag
  • Een verleende vergunning

Een vergunning nodig?

Een dakkapel aan de voorkant van uw huis is vergunningplichtig. Om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u de vergunningcheck invullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Vergunningsaanvraag indienen

U kunt de vergunningsaanvraag indienen bij uw gemeente. Ga hiervoor naar de website van uw gemeente of www.omgevingsloket.nl. Bij het omgevingsloket kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Hier vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een bouwtekening van uw dakkapel. Vaak kunt u het aanvragen van de bouwvergunning ook uitbesteden aan uw dakkapellen leverancier. Hij heeft hier ervaring mee en weet precies wat er nodig is.

Tip: u kunt uw plannen, voordat u een aanvraag indient, met uw gemeente bespreken. Hierdoor kunt u uw kans op het krijgen van een bouwvergunning van tevoren inschatten.

De beoordeling van uw aanvraag

Als u uw aanvraag compleet heeft ingediend, beoordeelt uw gemeente deze aan de hand van de volgende punten:

  • Bestemmingsplan
  • Welstandsnota
  • Bouwbesluit

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan geeft een gemeente aan welke bestemming de grond waarop uw huis staat heeft en welk gebruik is toegestaan.

Welstandsnota

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van uw dakkapel moet voldoen.

Een verleende vergunning

Binnen 8 weken hoort u van uw gemeente of u een bouwvergunning krijgt. Als u de vergunning krijgt, kunnen uw buren nog 6 weken bezwaar maken. De gemeente heeft dan ook nog 6 weken om hierop te reageren. Wacht dus met de plaatsing tot na deze periode. De verleende vergunning is dan onherroepelijk, zodat u uw dakkapel met een gerust hart kunt laten plaatsen.

Vergunningsvrij bouwen

Wilt u uw dakkapel graag zonder bouwvergunning laten plaatsen, dan kunt u ervoor kiezen om vergunningsvrij te bouwen. U bent dan aan allerlei voorwaarden gebonden, zoals een plat dak en ondoorzichtige zijkanten. Maar u heeft geen extra kosten en u hoeft niet te wachten op de vergunning. Uw dakkapellen specialist kan direct aan de slag.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit staat aan welke bouwtechnische eisen uw dakkapel minimaal moet voldoen. Denk aan veiligheid, gezondheid en comfort.

Offertes aanvragen

Gaat u een specialist inschakelen, dan is het verstandig om eerst meerdere offertes aan te vragen. De prijzen en diensten kunnen onderling namelijk wel 40% verschillen. Door thuis rustig te vergelijken, kunt u de beste prijs-kwaliteit verhouding voor uw dakkapel kiezen. Let daarbij ook goed op de kosten die eventueel voor het aanvragen van de bouwvergunning worden gerekend.